Vi ønsker å lage deres grønne uterom slik at området blir mest mulig optimalt utnyttet, i hensyn til deres ønske og vår kunnskap.