EN VEDLIKEHOLDSFRI HAGE


Den eksisterer kanskje ikke men vi kan komme veldig nært.

Riktig planter på riktig sted og klare definerte soner i en hage er første steg på veien. Deretter følger vi opp med gode planløsning som er tilpasset den enkelte kunde.

Grønt Grep AS


Daglig leder

Dagfinn Ødegård

Cand. agric 

Tlf +4790073780

E-post post@grontgrep.no

Det er ofte litesom skal til til å få en dyster bakgård mer innbydende

TA KONTAKT